Thema: "Over het Bos en de Bomen"
De schilderijen, tekeningen en houtsculpturen


In de zomer van 2002 heb ik me een aantal weken teruggetrokken in de bossen van Ermelo. Daar zijn rond het thema “Over het Bos en de Bomen” een aantal tekeningen en schilderijen ontstaan.

Enerzijds gaf de omgeving me de mogelijkheid mij opnieuw te gronden in de waarneming en het waarnemingstekenen. Anderzijds schiep de afzondering voor mij de mogelijkheid een diepere zielswaarneming te ontwikkelen naar zowel mijn innerlijke kracht als naar de kracht van de natuur.

Later inspireerde deze ervaring me weer tot het maken van beelden uit sprokkelhout, gevonden in Zwitserland en Ermelo. De mystiek van het bos en ondoordringbaarheid van het hout staan centraal in deze sculpturen.

Hout waar alle houtbewerkers met een grote boog omheen zouden lopen is in deze beelden mijn werkterrein: hout dat ons herinnert aan onze eigen vergankelijkheid. half vergaan, vol memel, wormen, mossen...met de indringende geur van schimmels en zwammen. Een onomkeerbaar proces volbrengt zich. Leven op leven op leven. De dood die zich manifesteert in al zijn levendigheid. En in dit cyclische proces treed ik binnen, de vergankelijkheid naar mijn hand zettend.

De beelden en reliëfs zijn ontstaan uit  “boomresten” : Deels vergane boomstronken die ik laag na laag schoonmaak om te komen tot de nog niet aangetaste materie. Hetgeen overblijft vormt het basismateriaal dat ik verder bewerk tot autonome kunstwerken.

De eigenheid van het hout, het besef dat dit hout ooit een boom was en de mystiek die uitgaat van het bos waarin het hout werd gevonden, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van deze houtsculpturen.

Relevante pagina's bij dit thema:

bos en bomen (hout)
bos en bomen (acryl)
bos en bomen (tekeningen)