Als je mijn artistieke ontwikkeling overziet, dan blijkt mijn oeuvre een grillig pad gevolgd te hebben. Balancerend tussen sensualiteit en spiritualiteit, mythologie, symboliek en soms eenvoudigweg het genot van het werken naar de zintuiglijke waarneming ben ik verschillende wegen ingeslagen. Steeds heb ik mijn eigen handschrift meegenomen om zodoende een gevulde en veelzijdige wereld te creëeren.

Bij elk kunstwerk dat ik maak hoop ik steeds dat ik er iemand op de wereld blij van wordt. Ik maak geen kunst om te shockeren, of kunst om de kunst. Ik ben kunstenaar eenvoudigweg omdat ik het niet kan laten de wereld op mijn eigen wijze manier mooier te proberen maken.

Zonder toeschouwers bestaat mijn werk maar voor de helft. Uw ervaring is namelijk de andere helft. Dus bij deze nodig ik u middels deze website uit kennis maken met mijn werk.